Охорона праці та довкілля

Навколишнє середовище

Під час планування й будівництва заводу особливу увагу було приділено питанням захисту навколишнього середовища. Завод забезпечений подвійною системою очищення повітря від мінерального пилу, що дозволило обмежити викиди в атмосферу до мінімального рівня, який значно нижче за той, що допускають національні екологічні норми. Технічна вода працює в замкнутому контурі, тому викиди у водойми відсутні. Також були введені в експлуатацію очисні споруди для побутової каналізації та зливових вод.

Однією з основних відмінностей нашого виробництва є те, що ми виробляємо екологічно чистий продукт. Керамічні маси не містять у своєму складі яких-небудь небезпечних хімічних або радіоактивних речовин.

У 2009 році розроблено й зареєстровано серію екологічно чистих продуктів, вироблених під торговою маркою ECOBODY. Продукти цієї серії виготовлені з натуральних природних мінералів, які підлягли ретельному екологічному та радіологічному контролю, з використанням найсучасніших методів контролю й виробництва.

Постійна турбота про навколишнє середовище, удосконалення технологій виробництва, утримання в необхідному стані та забезпечення працездатності очисних споруд – запорука майбутнього успіху в розвитку й удосконаленні бізнесу.

Охорона праці

Політика компанії з питань охорони праці націлена на відповідність вимогам міжнародних стандартів.

Відповідність міжнародним стандартам

Одним із основних принципів компанії ТОВ «Керамічні Маси Донбасу» є гарантування безпечних умов праці та посильне сприяння підтримці здоров'я співробітників підприємства. Ми впевнені в тому, що довгостроковий успіх нашого бізнесу безпосередньо залежить від стану фізичної й моральної готовності співробітників до виконання поставлених завдань, здорового соціально-психологічного клімату у колективі.

Гарантування безпеки праці на нашому виробництві охоплює комплекс заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та на поліпшення знань і навичок співробітників підприємства щодо дій, необхідних для безпечної праці на виробництві. Проведення тренінгів, уживання заходів щодо зниження ризиків є запорукою досягнення найкращого результату нашої діяльності.

Підвищення обізнаності наших співробітників, підрядників, постачальників, замовників та різних спільнот з питань безпечного здійснення робіт на виробництві та в побуті, охорони праці та пожежної безпеки шляхом регулярного навчання та відкритого спілкування, проведення тренінгів, лекцій, заходів щодо зниження ризиків; впровадження нових ініціатив, практик і технологій у виробництво, є запорукою досягнення найвищого результату нашої діяльності.